W związku z wchodzącymi w życie 25 maja 2018 nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Państwa dane są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po zrealizowaniu usługi.

Poniżej kilka szczegółowych informacji - zachęcamy do zapoznania się z nimi:

  1. Administratorem danych osobowych jest dla języka angielskiego i pozostałych języków Monika Klisko, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KLI-MAT 1 Monika Klisko, z siedzibą przy ul. Św. Leonarda 1/ 4, 25-311 Kielce oraz dla języka niemieckiego i pozostałych języków Ludomiła Matla, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FU KLI-MAT 2 Ludomiła Matla, z siedzibą przy ul. Św. Leonarda 1/ 4, 25-311 Kielce.
  2. Kontakt do Administratorów danych osobowych w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych umieszczony jest na stronie biura w zakładce Kontakt.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania zleconej przez Państwa usługi tłumaczenia.
  4. Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do sześciu lat od daty zakończenia działalności przez każdego z Administratorów lub dłużej, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą zostać usunięte na życzenie osoby, której dane dotyczą, z upływem ustawowego terminu przechowywania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
  5. Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrażą Państwo skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
  6. Jeżeli nie wynika inaczej z ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz z Ustawy z dnia 25 listopada 2004 o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. 2004 Nr 273 poz. 2702), macie Państwo prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom -tłumaczom innych języków, z którymi zawarta została umowa o powierzeniu danych osobowych w celu realizacji zleconej przez Państwo usługi tłumaczenia.