Najniższe ceny!

Podane poniżej kwoty są kwotami brutto!!!

Język Strona rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego Strona rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego
Przysięgłego (1125 znaków) / nieprzysięgłego (1600 znaków) Przysięgłego (1125 znaków) / nieprzysięgłego (1600 znaków
Na język polski Na język obcy
angielski
niemiecki
francuski
rosyjski
35,00 zł brutto 40,00 zł brutto
włoski
hiszpański
czeski
40,00 zł brutto 45,00 zł brutto
niderlandzki 55,00 zł brutto 65,00 zł brutto
duński 60,00 zł brutto 70,00 zł brutto

Dodatkowe informacje
  • Przy obliczaniu ceny tłumaczenia pisemnego przysięgłego obowiązuje tzw. strona rozliczeniowa, czyli 1125 znaków ze spacjami.
  • Przy obliczaniu ceny tłumaczenia pisemnego nieprzysięgłego obowiązuje tzw. strona rozliczeniowa, czyli 1600 znaków ze spacjami.
  • Przy obliczaniu ceny tłumaczenia przysięgłego/nieprzysięgłego tekstu specjalistycznego obowiązuje podana cena powiększona o 25%.
  • Przy obliczaniu ceny tłumaczenia ustnego obowiązuje godzina zegarowa.
  • Za wykonanie drugiego i kolejnego egzemplarza cena wynosi od 20-30% ceny za pierwszy egzemplarz.
  • Za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia cena wynosi 50% ceny dostarczonego tłumaczenia.
  • Za wykonanie tłumaczenia ustnego cena wynosi: za pierwszą godzinę – 150,00 zł, za każdą następną godzinę – 100,00 zł.
  • Pozostałe usługi i ceny ustalane są indywidualnie z klientem.

PROSIMY PORÓWNAĆ NASZE CENY Z CENAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W INNYCH BIURACH I AGENCJACH POŚREDNICZĄCYCH