Najniższe ceny!

Podane poniżej kwoty są kwotami brutto!!!

Język Strona rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego Strona rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego
Przysięgłego (1125 znaków ze spacjami) / nieprzysięgłego (1600 znaków ze spacjami) Przysięgłego (1125 znaków ze spacjami) / nieprzysięgłego (1600 znaków ze spacjami)
Na język polski Na język obcy
angielski
niemiecki
francuski
rosyjski
od 35,00 zł brutto od 40,00 zł brutto
włoski
hiszpański
czeski
słowacki
ukraiński
od 50,00 zł brutto od 55,00 zł brutto
niderlandzki
rumuński
węgierski
serbski
chorwacki
od 55,00 zł brutto od 65,00 zł brutto
duński
norweski
szwedzki
od 60,00 zł brutto od 70,00 zł brutto
arabski do uzgodnienia (tel. 41 343 43 81) do uzgodnienia (tel. 41 343 43 81)

Dodatkowe informacje
  • Przy obliczaniu ceny tłumaczenia pisemnego przysięgłego obowiązuje tzw. strona rozliczeniowa, czyli 1125 znaków ze spacjami.
  • Przy obliczaniu ceny tłumaczenia pisemnego nieprzysięgłego obowiązuje tzw. strona rozliczeniowa, czyli 1600 znaków ze spacjami.
  • Przy obliczaniu ceny tłumaczenia przysięgłego/nieprzysięgłego tekstu specjalistycznego obowiązuje podana cena powiększona o 25%.
  • Przy obliczaniu ceny tłumaczenia ustnego obowiązuje godzina zegarowa.
  • Za wykonanie drugiego i kolejnego egzemplarza cena wynosi od 20-30% ceny za pierwszy egzemplarz.
  • Za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia cena wynosi 50% ceny dostarczonego tłumaczenia.
  • Za wykonanie tłumaczenia ustnego cena wynosi: za pierwszą godzinę – 250,00 zł, za każdą następną godzinę – 200,00 zł.
  • Pozostałe usługi i ceny ustalane są indywidualnie z klientem.

PROSIMY PORÓWNAĆ NASZE CENY Z CENAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W INNYCH BIURACH I AGENCJACH POŚREDNICZĄCYCH