Czym się zajmujemy?

Oprócz usług świadczonych dla firm oraz klientów indywidualnych, tłumaczymy także dla:

policji, sądów, prokuratury, kancelarii adwokackich, biur obsługi prawnej, w Urzędzie Wojewódzkim - Wydziale dla Cudzoziemców, jak również podczas wykonywania czynności notarialnych oraz ceremonii w Urzędach Stanu Cywilnego.Oferujemy tłumaczenia dokumentów z podanych poniżej języków:

 • angielskiego,
 • niemieckiego,
 • czeskiego,
 • słowackiego,
 • niderlandzkiego,
 • norweskiego
 • duńskiego,
 • włoskiego,
 • francuskiego,
 • hiszpańskiego,
 • arabskiego,
 • rosyjskiego
 • ukraiński
 • rumuński
 • serbski
 • chorwacki
 • szwedzki
 • węgierski


Wykonujemy następujące usługi:

 • tłumaczenia poświadczone (przysięgłe) – pisemne i ustne,
 • tłumaczenia zwykłe – pisemne i ustne,
 • tłumaczenia specjalistyczne: medyczne, techniczne, prawnicze, ekonomiczne,
 • korekty,
 • udzielamy bezpłatnych porad,
 • bezpłatnie wyceniamy dokumenty,
 • oferujemy zniżki dla stałych klientów i przy zleceniu tłumaczenia kilku dokumentów,
 • na życzenie klienta, niektóre dokumenty (1 – 2 strony) tłumaczymy w dniu przyjęcia zlecenia (nie pobieramy dodatkowej opłaty za tłumaczenie ekspresowe),
 • poświadczamy dokumenty (przystawiamy pieczęć) na miejscu.


Tłumaczymy:

 • dokumenty samochodowe (dowody rejestracyjne, prawa jazdy, umowy kupna-sprzedaży, badania techniczne, certyfikaty zgodności),
 • dokumenty USC (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu),
 • dokumenty z Urzędu Podatkowego, ZUS, MOPS itp.,
 • umowy, PIT-y, zaświadczenia,
 • świadectwa szkolne, suplementy, dyplomy,
 • umowy o pracę, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje, życiorysy,
 • wyroki, postanowienia, decyzje, zaświadczenia o niekaralności,
 • zaświadczenia lekarskie, wypisy ze szpitala, druki L-4,
 • listy prywatne, korespondencję przesłaną drogą elektroniczną itp.,
 • inne dokumenty.


Proponujemy niskie ceny (bez pośredników) oraz krótkie terminy realizacji zamówienia – niektóre dokumenty (1 – 2 strony lub dokumenty standardowe takie jak: akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, dyplomy, dowody rejestracyjne, zaświadczenia o niekaralności itp - dotyczy dokumentów tłumaczonych w i na język angielski i niemiecki) tłumaczymy w dniu zlecenia (bez dodatkowych opłat za ekspres).

Dokumenty można przynosić do biura osobiście lub zeskanowane przesyłać drogą mailową (email: kli-mat1@o2.pl). Przetłumaczone dokumenty wydawane są w biurze albo, na życzenie klienta, wysyłane pod wskazany adres w kraju (przesyłka priorytetowa - 5zł, priorytet polecony 10zł) lub za granicą (przesyłka priorytetowa polecona - dopłata 20,00 zł).